Hình ảnh không khí trận bóng đá vòng loại World Cup 2022 Việt Nam – Thái Lan (05-09-2019)

Hình ảnh không khí trận bóng đá vòng loại World Cup 2022 Việt Nam – Thái Lan (05-09-2019). Cùng Havana Travel nhìn lại không khí trước và trong trận đấu giữa tuyển Quốc Gia Việt Nam – Thái Lan sau hành trình tour thái Lan 5 ngày 4 đêm kết hợp xem bóng đá của Havana Travel các bạn nhé!

Không khí trước trận đấu từ ngoài sân đến trong sân

 Hình ảnh không khí trận bóng đá vòng loại World Cup 2022 Việt Nam - Thái Lan (05-09-2019) - Havana Travel

 Hình ảnh không khí trận bóng đá vòng loại World Cup 2022 Việt Nam - Thái Lan (05-09-2019) - Havana Travel

 Hình ảnh không khí trận bóng đá vòng loại World Cup 2022 Việt Nam - Thái Lan (05-09-2019) - Havana Travel

 Hình ảnh không khí trận bóng đá vòng loại World Cup 2022 Việt Nam - Thái Lan (05-09-2019) - Havana Travel

 Hình ảnh không khí trận bóng đá vòng loại World Cup 2022 Việt Nam - Thái Lan (05-09-2019) - Havana Travel

 Hình ảnh không khí trận bóng đá vòng loại World Cup 2022 Việt Nam - Thái Lan (05-09-2019) - Havana Travel

 Hình ảnh không khí trận bóng đá vòng loại World Cup 2022 Việt Nam - Thái Lan (05-09-2019) - Havana Travel

Không khí trong sân trước trận đấu

 Hình ảnh không khí trận bóng đá vòng loại World Cup 2022 Việt Nam - Thái Lan (05-09-2019) - Havana Travel

 Hình ảnh không khí trận bóng đá vòng loại World Cup 2022 Việt Nam - Thái Lan (05-09-2019) - Havana Travel

 Hình ảnh không khí trận bóng đá vòng loại World Cup 2022 Việt Nam - Thái Lan (05-09-2019) - Havana Travel

Các cầu thủ Việt Nam khởi động

 Hình ảnh không khí trận bóng đá vòng loại World Cup 2022 Việt Nam - Thái Lan (05-09-2019) - Havana Travel

 Hình ảnh không khí trận bóng đá vòng loại World Cup 2022 Việt Nam - Thái Lan (05-09-2019) - Havana Travel

Một số hình ảnh trong trận đấu

 Hình ảnh không khí trận bóng đá vòng loại World Cup 2022 Việt Nam - Thái Lan (05-09-2019) - Havana Travel

 Hình ảnh không khí trận bóng đá vòng loại World Cup 2022 Việt Nam - Thái Lan (05-09-2019) - Havana Travel

 Hình ảnh không khí trận bóng đá vòng loại World Cup 2022 Việt Nam - Thái Lan (05-09-2019) - Havana Travel

 Hình ảnh không khí trận bóng đá vòng loại World Cup 2022 Việt Nam - Thái Lan (05-09-2019) - Havana Travel

Ảnh & Tổng Hợp: Havana Travel