6 ngày, 5 đêm Giá từ 10.290.000 VNĐ

Hà Nội – Malaysia – Singapore (6N5Đ – ODTR)

Đặt ngay

5 ngày, 4 đêm Giá từ 5.790.000 VNĐ

Hà Nội – BangKok – Pattaya 5N4Đ (AIR ASIA)

Đặt ngay

6 ngày, 5 đêm Giá từ 9.990.000 VNĐ

Hà Nội – Singapore – Malaysia (6N5Đ – TROD)

Đặt ngay